tab
Oddset Svenska Spel på mobiltelefon

Svenska Spel och Betsson minskar sin omsättning

Publicerades: tis 18 feb 2020

Svenska Spel och Betsson är två ledande aktörer inom odds och betting på den svenska spelmarknaden. Nu har de båda spelbolagen presenterat sina resultat för det fjärde kvartalet och det visar sig att båda företagen har minskat sin omsättning.

När det kommer till odds och betting är Svenska Spel och Betsson två ledande aktörer på marknaden. Spelbolagen har i dagarna släppt sina rapporter för det fjärde kvartalet.

För båda spelbolagen har det varit ett mycket omvälvande år med tanke på den spelreglering som infördes i januari 2019. Både Svenska Spel och Betsson minskade sin omsättning i jämförelse med föregående år.

För Svenska Spels del minskade omsättningen med 18,5 procent till 1 753 miljoner kronor, att jämföra med 2 151 miljoner kronor året dessförinnan.

Rörelseresultatet landade på 775 miljoner kronor, med en rörelsemarginal på 44,2 procent.

Vinsten landade på 667 miljoner kronor, vilket var en minskning med hela 45,8 procent jämfört med föregående år.

Väntade siffror för Svenska Spel

Siffrorna som presenteras är trots allt vad Svenska Spel hade väntat sig efter utökade insatser när det gäller spelansvar och med tanke på den hårda konkurrens som råder på marknaden.

Svenska Spel lämnar ändå 2019 med en positiv utveckling inom sina kundbaser, sin digitala affär och sin sport- och casinoaffär.

Betssons rörelseresultat lägre än vad man själv trodde

I Betssons Q4-rapport kan vi konstatera att omsättningen minskar även hos dem. Den minskade med 10,2 procent i jämförelse med föregående år och landar på 1 289,5 miljoner kronor. Förra året var omsättningen 1 436,6 miljoner kronor. Betssons omsättning ligger mycket nära de 1 302 miljoner kronorna som Factset Analytikerkonsensus förutspådde.

Bruttovinsten landade på 838,8 miljoner kronor med en bruttovinstmarginal på 65 procent.

Betssons rörelseresultat landade i slutändan på 200,5 miljoner kronor, vilket var lägre än de 219 miljoner kronorna man hade räknat med. Förra året landade rörelseresultatet på 314,4 miljoner kronor.

Efter skatt blev resultatet 204,4 miljoner kronor, vilket ändå var mer än de 191 miljoner kronorna analytikerkonsensus trodde på.


Foto: Adam Wrafter/Svenska Spel