tab
Neutral header

Svenska casinon som bryter mot lagstiftningen får sanktioner

Publicerades: tor 19 sep 2019

Sedan den nya spellagstiftningen trädde i kraft har mycket hänt. En av de stora skillnaderna mot tidigare är att casinomarknaden är bättre kontrollerad. Den verksamhet som svenska casinon bedriver är betydligt mer under lupp än tidigare.

Di rapporterar om att Spelinspektionen hittills i år inlett tillsynsärenden gällande över 40 casinon. Som vanlig spelare kan sådana nyheter kännas uppseendeväckande, men det är i grund och botten något positivt. Att Spelinspektionen tar sitt uppdrag på så pass stort allvar innebär en större trygghet. Av den rapport som skickades till Regeringen den 30 augusti framgår att tillsynsärenden har inletts bland annat när:

  • Casinon inte har haft en fungerande självavstängning och personer kunnat spela fast de stängt av sig själva.
  • Casinon har erbjudit fler än en bonus, vilket strider mot lagen.
  • Casinon inte har haft tillräckliga åtgärder mot penningtvätt.
  • Casinon ordnat skugglotterier, det vill säga vadhållning på utfallet i ett slumpspel. 
  • Casinon som inte verifierat spelarnas ålder och därmed låtit icke myndiga individer satsa pengar.

Licensierade svenska casinon är alltid att föredra

Vi på Expressen Spelguiden har tidigare berättat om att 91 % av alla spel sker på den reglerade marknaden. Att så stor andel av spelare väljer casinon med en aktiv licens är bra eftersom dessa står under Spelinspektionens tillsyn. De casinon som det har inletts ärenden mot är sådana som haft en svensk licens, och i de fall de har agerat i motstridighet till lagstiftningen har straffet blivit böter eller varningar. 

Om ett casino upprepade gånger bryter mot lagstiftningen, eller om överträdelsen är av en tillräckligt stor grad, har Spelinspektionen möjlighet att dra in licensen. Det är en orsak i sig till att välja svenska spelbolag.

Det framgår av rapporten att svenska casinon med licens granskas både när det kommer in rapporter utifrån om att lagen inte följs och genom slumpmässiga kontroller. Att casinon granskas är i vår mening någonting bra, eftersom det kan bidra till en ännu bättre spelmarknad.

Spelbolagens svar på Spelinspektionens beslut

Varför vissa spelbolag agerar på ett sätt som inte stöds i lagen kan det finnas många orsaker till. Spelinspektionen skriver i sin rapport att det första halvåret med den nya lagstiftningen har varit hektiskt men att de ser positivt på regelverken och förutspår en större efterlevnad av reglerna. 

En del av de beslut som har fattats av Spelinspektionen har blivit överklagade av spelbolagen. Flertalet har angett svårigheter att tolka de nya regelverken som orsak till överträdelserna, även i de fall när dessa varit av en allvarligare art. En glädjande nyhet är däremot att de flesta speloperatörerna har valt att följa de beslut som har blivit fattade. Sannolikt för att de är medvetna om att upprepade överträdelser leder till att deras licens återkallas, vilket i sin tur leder till mindre inkomster för företagen.

En myndighet som existerar för spelarnas säkerhet

Det arbete som Spelinspektionen utför är i allra högsta grad väsentligt för oss spelare i Sverige. Till myndighetens uppdrag hör att verka för en säker och sund spelmarknad, något de gör på flera sätt.

Utöver att inspektionen kontrollerar de licensierade svenska casinon som finns på marknaden arbetar de också på andra plan. Vi rapporterade exempelvis tidigare om att Spelinspektionen varnar betalleverantörer för att ingå avtal med casinon utan licens. Det är kort och gott en trygghet att det finns en myndighet vars arbete syftar till att öka säkerheten för alla som spelar, både genom konkreta åtgärder och genom att bidra med information. Om det är av intresse kan man på myndighetens hemsida bland annat:

  • Kontrollera att spelbolaget har en licens.
  • Kontrollera om något tillsynsärende är startat mot bolaget.
  • Hitta information om beslut som fattats vid tillsynsärenden.

Av de tillsynsärenden som har startats i år har 28 avslutats medan övriga fortfarande är under behandling. Vi på Expressen Spelguiden kommer självklart följa upp dem och informera om de beslut som tas, och även se hur de bolag som får sanktioner riktade mot sig agerar efteråt.