tab
Person sitter vid Macbook

Spelbolagen uppmanas se över sina avtalsvillkor efter Konsumentverkets granskning

Publicerades: tis 05 jan 2021

Konsumentverkets granskning av 13 spelbolag och deras avtalsvillkor har visat på en rad brister. Nu vill myndigheten att alla spelbolag går igenom och säkerställer att villkoren följer svensk lagstiftning. Inom kort kommer Konsumentverket följa upp granskningen.

Konsumentverket har nyligen granskat avtalsvillkoren hos 13 spelbolag med svensk licens och funnit en rad brister. Bristerna gäller bland annat uttagsbegränsningar, ansvarsfriskrivning och ändringar i avtalsvillkoren där villkoren i vissa fall är både otydliga och inte tillräckligt uttömmande.

Den svenska Spelinspektionen förutsätter nu att alla svenska spelbolag går igenom Konsumentverkets rapport och ändrar om i sina avtalsvillkor för att säkerställa att alla villkor följer svensk lagstiftning.

Konsumentverket kommer följa upp spelbolagen

Svenska nätcasinon och andra spelbolag med svensk licens kommer nu få tid på sig att ändra om i sina villkor innan Konsumentverket följer upp sin granskning. När detta sker är inte sagt men Spelinspektionen förväntar sig då att det inte ska förekomma några oskäliga avtalsvillkor som riskerar drabba svenska konsumenter.

Att spela om pengar är riskfyllt och det är därför mycket viktigt att alla som bedriver spelverksamhet i landet följer svensk lag. För att konsumentskyddet ska kunna vara högt måste även lagarna vara hårda. Om ett spelbolag inte följer den lagstiftning som finns kan Spelinspektionen ingripa med stöd av spellagen. Myndigheten kan då tilldela repressalier i form av böter, och i värsta fall även återkalla spelbolagets licens.

Spellagen har skärpts ytterligare under pandemin

Spellagen infördes i januari 2019 men har nu under pandemin skärpts ytterligare för att stärka konsumentskyddet. Detta sedan spelandet ökat i takt med att fler spenderar mer tid hemma. Spelinspektionen sätter hela tiden spelarna i främsta fokus och är inte främmande till att skärpa lagarna än mer vid behov.

Det gånga året har bland annat insättningsgränsen sänkts och spelbolagen får inte längre erbjuda välkomstbonusar som överstiger max 100 kronor.