tab
Bruna och silvriga mynt

Spelbolagen tvingas betala sanktionsavgift

Publicerades: tor 12 maj 2022

Förra året tilldelades Snabbare, ComeOn, Casinostugan och Hajper mångmiljonbelopp i sanktionsavgifter efter att ha lämnat otillåtna bonusar och erbjudit gratisspel. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som nu har kommit med sitt beslut.

Under 2021 beslutade Spelinspektionen att ge Hajper en varning och sanktionsavgift på 50 miljoner kronor. Casinostugan tilldelades en sanktionsavgift på 25 miljoner kronor, ComeOn påfördes en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor och Snabbare påfördes en avgift på 65 miljoner kronor.

Anledningen uppges vara att samtliga online casinon lämnat otillåtna bonusar och i några fall erbjudit gratisspel. Bolagen har även frångått sin omsorgsplikt genom att erbjuda spel när det funnits indikationer på riskfyllt spelande.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten

Spelinspektionens beslut överklagades till förvaltningsrätten som nu har kommit med sitt beslut. I det stora hela går man på Spelinspektionens linje och avslår överklagandena från Snabbare, ComeOn och Casinostugan. 

I sitt beslut skriver förvaltningsrätten bland annat att Snabbare vidtagit vissa åtgärder men att man fortsatt att uppmuntra till spelande och lämnat bonusar som inte syftat till att skydda spelaren mot överdrivet spelande - och därmed åsidosatt sin omsorgsplikt.

”Huruvida en faktisk påverkan på spelbeteendet eller några andra faktiska negativa konsekvenser kunnat påvisas saknar enligt förvaltningsrätten avgörande betydelse för denna bedömning”, skriver man i ett uttalande.

I målet avseende Hajper väljer förvaltningsrätten att sänka sanktionsavgiften från 50 miljoner kronor till 40 miljoner kronor.

Spelinspektionen verkar för en sund spelmarknad

Spelinspektionen är den myndighet som har till uppgift att säkerställa att svenska spelbolag följer den lagstiftning som finns. Målet är att skapa en trygg och säker plats för alla spelare och minimera risken för osunt spelande.

Det bolag som inte följer de regler som finns riskerar i första hand en varning och sanktionsavgifter - i värsta fall kan spelbolaget förlora sin spellicens och rätten att verka på den svenska spelmarknaden.